Gamyba ir kokybė

Gamyba ir kokybė

MES ESAME SERTIFIKUOTI

MES ESAME SERTIFIKUOTI

Produktų kokybė

UAB “ICECO žuvis” gamina tik  kokybiškus ir saugius, vartotojų lūkesčius pateisinančius produktus. Bendrovėje įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistema, paremta Maisto Kodekse (Codex Alimentarius) bei tarptautiniu mastu pripažįstamuose standartuose išdėstytais principais prižiūrima ir nuolat tobulinama. Parengtos ir įgyvendintos visos reikiamos procedūros, leidžiančios nustatyti  potencialius biologinės, cheminės ar fizinės taršos šaltinius, valdyti nustatytus pavojus  ir rizikos veiksnius bei užtikrinti aukštą gaminamų produktų kokybę.

Bendrovės produkcija gaminama tik iš griežtai atrinktų tiekėjų gaunamų, itin aukštos kokybės žaliavų, atitinkančių Europos Sąjungos direktyvų ir Lietuvos Respublikos norminių dokumentų keliamus reikalavimus. Nuolatinė žaliavų, pagalbinių medžiagų bei galutinio produkto fiziko-cheminė ir mikrobiologinė analizė, atliekama Lietuvos bei Vokietijos akredituotose laboratorijose. Bendrovės integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistemą nuolat audituoja vidaus auditoriai bei išorės audito kompanijos. Tokia nuosekli ir nuolatinė kontrolė užtikrina, kad į rinką būtų tiekiami tik kokybiški maisto produktai.

UAB „ICECO žuvis“ įdiegta integruota kokybės, aplinkos apsaugos, maisto saugos vadybos sistema pagal ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, visuotinio maisto saugos BRC ir tarptautinio maisto saugos IFS standartų reikalavimus.

Visi UAB „ICECO žuvis“ darbuotojai vadovaujasi kokybės, aplinkos apsaugos ir maisto saugos politika, integruotos kokybės, aplinkos apsaugos ir maisto saugos vadybos sistemos procedūromis, būtinosiomis programomis, būtinosiomis veiklos programomis ir jas lydinčiais dokumentais. Žino bendrovėje nustatytus reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus.

Darbuotojams organizuojami mokymai padeda suprasti maisto saugos ir kokybės politikos principus ir visapusiškai prisidėti prie užsibrėžtų bendrovės tikslų siekimo. Bendrovėje įdiegti ir diegiami vadybos sistemų standartai padeda užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už produktų kokybę, taupyti resursus bei saugoti gamtą ir jos išteklius.

 

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS, MAISTO SAUGOS POLITIKA